ПочетнаПриступање

Приступање

Шта вам је потребно да постанете члан Акционог покрета?

Да бисте постали члан Акционог покрета морате:

 1. упознати се са Статутом и Програмом Акционог покрета;
 2. попунити електронски Захтев за приступање.

Права и обавезе чланова и етички стандарди

Члан Акционог покрета има право да:

 1. предлаже кандидате, бира и буде биран;
 2. слободно изражава своје ставове на седницама органа чији је члан;
 3. добија информације о раду Акционог покрета;
 4. се обраћа питањима, предлозима и изјавама органима Акционог покрета, као и да добије одговор на исте;
 5. учествује у активностима Акционог покрета;
 6. добија савете, правну и другу врсту помоћи, и да користи помоћ Акционог покрета у заштити својих правних и легитимних интереса.

Поред ових права, члан Акционог покрета има и друга права која произилазе из Статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета.

Члан Акционог покрета има обавезу да:

 1. се придржава Статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета;
 2. на сваки могући начин промовише Програм Акционог покрета;
 3. учествује у активностима Акционог покрета;
 4. буде лојалан Акционом покрету;
 5. лично спроводи и активно доприноси спровођењу аката органа Акционог покрета;
 6. учествује у редовним обукама Акционог покрета;
 7. учествује у организацији и спровођењу изборних кампања које спроводи Акциони покрет;
 8. у случају избора за народног посланика, посланика или одборника или на другу државну, покрајинску или локалну функцију поступа у складу са Статутом, општим правилницима и другим прописима и актима органа Акционог покрета;
 9. не чини радње које дискредитују Акциони покрет.

Поред ових обавеза, члан Акционог покрета има и друге обавезе које произилазе из Статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета.

Чланови Акционог покрета, као и друга лица која предлаже и која су изабрана на предлог Акционог покрета, дужни су да се стриктно придржавају Статута, општих правилника и других прописа и аката Акционог покрета, општеприхваћених норми морала и етике, као и следећих етичких стандарда:

 1. односити се према људима и њиховим проблемима са поштовањем и пажњом; помоћи им да заштите своја права, поврате правду и превазуђу тешке животне ситуације;
 2. искључити радње и изјаве које могу довести до кршења људских права и слобода; бити одговоран за изговорену реч и не дозволити изјаве којима се понижава достојанство људи;
 3. бити нетолерантан према покушајима ревизије и искривљивања историје Србије, гажења њене традиције и духовне вредности нашег народа, као и према показивању непоштовања према њеној култури;
 4. придржавати се принципа личне скромности и уздржаности у јавном понашању;
 5. као одговор на јавне оптужбе за чињење незаконитих или неморалних радњи, јавно бранити своју част, достојанство и углед свим законским средствима, уколико су оптужбе неосноване;
 6. отворено изражавати и бранити сопствени став током састанака органа Акционог покрета, а након доношења коначне одлуке, придржавати се колегијалног става;
 7. испуњавати преузете обавезе пред народом, лично и редовно извештавати о испуњавању наредби, обећања, апела грађана и реализацији изборних програма.

Чланство у Акционом покрету је добровољно и индивидуално.

Члан Акционог покрета може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Статут и Програм, има вољу да се учлани и учествује у активностима Акционог покрета, као и да спроводи опште правилнике и друге прописе и акте органа Акционог покрета.

Члан Акционог покрета не може бити страни држављанин и лице без држављанства, држављанин Републике Србије коме је суд одузео потпуну пословну способност, лице које према прописима Републике Србије не може бити члан политичке организације, као ни лице које је члан друге политичке организације.

Лице које жели постати члан Акционог покрета мора поднети захтев за приступање.

Члан Акционог покрета има право да: 1) предлаже кандидате, бира и буде биран; 2) слободно изражава своје ставове на седницама органа чији је члан; 3) добија информације о раду Акционог покрета; 4) се обраћа питањима, предлозима и изјавама органима Акционог покрета, као и да добије одговор на исте; 5) учествује у активностима Акционог покрета; 6) добија савете, правну и другу врсту помоћи и да користи помоћ Акционог покрета у заштити својих правних и легитимних интереса. Поред ових права, члан Акционог покрета има и друга права која произилазе из Статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета.