ПочетнаО нама

О нама

Акциони покрет је свесрпско удружење грађана, основано 21. априла 2017. године, створено на принципима добровољности, једнакости и законитости, у циљу учешћа грађана Републике Србије у политичком животу друштва, кроз формирање и изражавање њихове политичке воље, учешћа у јавним и политичким догађајима, на изборима и референдумима, као и ради заступања интереса грађана у државним, покрајинским и локалним органима власти.

Наше основне вредности су:

 1. благостање човека: његово здравље и дуговечност; социјална сигурност; пристојне плате и могућности за привређивање; приступачна инфраструктура и удобно окружење; и слобода стваралаштва и духовног трагања;
 2. јединство и суверенитет земље: заједничка историја и заједничке победе; вековно искуство међунационалне и међуверске хармоније; и политичко, правно и културно јединство земље;
 3. лидерство и развој Србије: у побољшању квалитета живота људи; у образовању и науци; у модернизацији привреде и инфраструктуре; и у обезбеђивању одбрамбене способности и безбедности.

Активности Акционог покрета, сходно основним вредностима, су следеће:

 1. Акциони покрет је тим истомишљеника, уједињених ради побољшања живота људи и револуционарног развоја земље;
 2. Акциони покрет отворено, поштено и професионално заступа интересе грађана у државним, покрајинским и локалним органима власти;
 3. Акциони покрет бескомпромисно и ефикасно контролише испуњавање задатака које су поставили председник Акционог покрета и централни органи Акционог покрета, као и поштовање прописа Акционог покрета и прописа Републике Србије;
 4. Акциони покрет је политичка снага која ствара основу за будућност Србије; подржава и промовише иницијативе и пројекте предузетника, научника, друштвених активиста, младих лидера, напредних идеја, као и технолошка и иновативна решења;
 5. Акциони покрет штити људско достојанство и правду у друштву.

Основни циљеви Акционог покрета су:

 1. обезбеђење усклађености државне политике, одлука које доносе државни органи Републике Србије, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, са интересима грађана Републике Србије;
 2. формирање јавног мњења у Републици Србији, у складу са основним одредбама Програма Акционог покрета; политичко образовање и васпитање грађана; изражавање мишљења грађана о било којим питањима јавног живота, изношење ових мишљења широј јавности, државним органима и органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и утицање на формирање њихове политичке воље, гласањем на изборима и референдумима;
 3. предлагање кандидата (листе кандидата) Акционог покрета на свим релевантним изборима.

Ради остваривање основних циљева, Акциони покрет обавља следеће задатке:

 1. проучава, анализира и уопштава интересе, потребе и расположење грађана Републике Србије; проналази и предлаже облике за остваривање интереса грађана, у виду предлагања закона, подзаконских аката и других аката органа власти;
 2. спроводи агитациони и пропагандни рад; обавештава јавност о циљевима и задацима Акционог покрета, Програму, изборном програму и актуелним активностима; организује изборну кампању за кандидате Акционог покрета који учествују на изборима;
 3. предлаже кандидате (листе кандидата) за све релевантне изборе на којима учествује; води изборну кампању; образује групе грађана ради учешћа на изборима; и обавља друге радње предвиђене Статутом, општим правилником и другим актима;
 4. реализује програмске активности, кроз учешће лица, изабраних испред Акционог покрета, у изради одлука и у раду органа власти на свим нивоима, подношењем законских и других предлога;
 5. формира и унапређује кадровски капацитет за напредовање у органима Акционог покрета, органима територијалних и посебних организација, као и за учешће на изборима; спроводи обуку кадрова, функционера и чланова Акционог покрета;
 6. помаже члановима и функционерима Акционог покрета, као и лицима изабраним испред Акционог покрета.

Акциони покрет своје активности спроводи на целој територији Републике Србије, а седиште је у Београду.

Придружите нам се данас!

Ваш глас и акција могу направити разлику. Придружите се Акционом покрету и будите део тима који тежи ка стварању светлије будућности за цело друштво и државу.

Заједно можемо више!